Category Archives: TIN TỨC – SỰ KIỆN

Thông Báo Tuyển Dụng

Viện Tim TP.HCM cần tuyển các vị trí sau: Bác Sĩ, Điều Dưỡng, Thư ký Y khoa, Y công/ Hộ lý, Chuyên viên Tổ chức-Hành chánh, Chuyên viên phân Phân tích tài chính với các điều kiện như sau:

Chương Trình Đào Tạo Liên Tục THÔNG TIM CAN THIỆP KHÓA V

Nội dung các bài giảng vui lòng xem tại đây

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017