Category Archives: TIN TỨC – SỰ KIỆN

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018