Category Archives: Hình ảnh hoạt động

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Lễ đặt tượng nhà sáng lập Viện Tim TP.HCM