Category Archives: Lịch sử hình thành

Kết quả thi đua khen thưởng

Viện Tim đã được khen thưởng (tính từ 1992 – 2007)

 1. Bằng khen, UBND TP Hồ Chí Minh, tặng CB-CNV Viện Tim. 1992.
 2. Huy hiệu TP Hồ Chí Minh, UNBD TP.HCM tặng Giáo sư Alain Carpentier. 1992.
 3. Huy chương vì sức khỏe Nhân dân, Bộ Y tế tặng GS Alain Carpentier. 1997.
 4. Bằng khen, Bộ Y tế, tặng TS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc Viện Tim. 1999.
 5. Bằng khen, Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim, thành tích thi đua 10 năm 1991-2000.
 6. Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim. 1994-1998.
 7. Huân chương Lao động Hạng 3, Chủ tịch nước tặng CB-CNV Viện Tim. Vì đã có thành tích xuất sắc chăm lo cho đồng bào nghèo.1990-1998.
 8. Anh hung Lao động, Chủ tịch nước tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim.Ngày 31.8.2000.
 9. Thầy thuốc ưu tú, Bộ Y tế tặng BS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc và BS Phạm Nguyễn Vinh, Phó Giám đốc Viện Tim. Ngày 27.2.2003.
 10. Huân chương Hữu nghị, Chủ tịch nước tặng GS Alain Carpentier, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Viện Tim nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Viện Tim. 2003
 11. Anh hung lao động, năm 2003, Chủ tịch nước tặng BS Dương Quang Trung, sáng lập Viện Tim, vì những đóng góp trong sự phát triển ngành y tế thành phố, trong đó Viện Tim là một thành tích đặc biệt.
 12. Bằng khen, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Viện Tim nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố. Tháng 6 năm 2005.
 13. Huân chương quốc công của Nước Cộng Hòa Pháp, Tổng thống Pháp tặng BS Dương Quang Trung, sáng lập Viện Tim, vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực hợp tác Y tế Pháp-Việt.
 14. Huân chương Quốc công của Nước Cộng Hòa Pháp, Tổng thống Pháp tặng BS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc Viện Tim, vì những đóng góp quan trọng trong sự phát triển Viện Tim từ ngày thành lập đến nay.
 15. Thầy thuốc ưu tú, Bộ Y tế tặng BS Phan Kim Phương, BS NguyễnThị Quý, BS Hồ Quỳnh Quang Trí, BS Dương Thúy Liên và BS Đỗ Quang Huân. Ngày 27.02.2006.
 16. Bằng khen, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Viện Tim Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005
 17. Chủ tịch nước tặng danh hiện Anh hung lao động cho Viện Tim TP.HCM ngày 11.12.2006

 

dong-gop-cua-vtBa đóng góp của Viện Tim TP.HCM

1. Viện Tim là tập thể đầu tiên trong Ngành và trong cả nước thực hiện được phẫu thuật tim hở:

Đây là một kỹ thuật cao với qui mô lớn 1200 trường hợp mỗi năm, đáp ứng được sự chờ đợi từ lâu của người bệnh mắc bệnh tim cần phải mổ trong cả nước. Viện Tim là tập thể đi đầu trong việc tự đào tạo và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cao trong mổ tim hiện đại cho các bệnh viện bạn ở trong nước và ở cả nước ngoài.

2. Viện Tim thể nghiệm thành công về mặt kinh tế y tế, một mô hình quản lý bệnh viện mới phù hợp với Nghị định 10 của Chính phủ năm 2002 (Nghị định 10/ 2002/NĐ-CV, ngày 16/1/2002).

Lần đầu tiên trong cả nước Ngân sách Nhà nước không phải chi cho hoạt động của bệnh viện mà bệnh viện vẫn cân bằng được thu chi, bảo tồn vốn xây dựng cơ sở và trang thiết bị hiện đại được viện trợ, tồn tại và phát triển với qui mô ngày càng lớn.

3. Cho dù mổ tim cho chi phí cao, những người nghèo cũng được mổ tim với số lượng lớn, thể hiện đúng đắn tính xã hội của Ngành Y tế Việt Nam.

Vì những đóng góp này Viện Tim là một tập thể không những được chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở thành phố và trong cả nước tin tưởng và ca ngợi thể hiện qua số người bệnh và số bác sĩ của các bệnh viện từ khắp tỉnh thành đã đến Viện Tim để điều trị và đào tạo mà Viện Tim còn là một mẫu mực thể hiện sự hợp tác quốc tế rất thành công, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Rất nhiều đoàn của các nước đã tham quan, nghiên cứu và ca ngợi sự hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ cao rất thành công này.

(trích: Kỷ yếu “Viện Tim TP.HCM, 15 năm phát triển (1992 – 2007)”)

Ảnh: Sự ra đời của Viện Tim đã mang lại cơ hội mổ tim cho nhiều người nghèo, thể hiện tính nhân văn của ngành y tế Việt Nam.

 

Kết quả thi đua khen thưởng

Viện Tim đã được khen thưởng (tính từ 1992 – 2007)

 1. Bằng khen, UBND TP Hồ Chí Minh, tặng CB-CNV Viện Tim. 1992.
 2. Huy hiệu TP Hồ Chí Minh, UNBD TP.HCM tặng Giáo sư Alain Carpentier. 1992.
 3. Huy chương vì sức khỏe Nhân dân, Bộ Y tế tặng GS Alain Carpentier. 1997.
 4. Bằng khen, Bộ Y tế, tặng TS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc Viện Tim. 1999.
 5. Bằng khen, Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim, thành tích thi đua 10 năm 1991-2000.
 6. Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim. 1994-1998.
 7. Huân chương Lao động Hạng 3, Chủ tịch nước tặng CB-CNV Viện Tim. Vì đã có thành tích xuất sắc chăm lo cho đồng bào nghèo. 1990-1998.
 8. Anh hung Lao động, Chủ tịch nước tặng BS Phan Kim Phương, Phẫu thuật viên Trưởng, Phó Giám đốc Viện Tim.Ngày 31.8.2000.
 9. Thầy thuốc ưu tú, Bộ Y tế tặng BS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc và BS Phạm Nguyễn Vinh, Phó Giám đốc Viện Tim. Ngày 27.2.2003.
 10. Huân chương Hữu nghị, Chủ tịch nước tặng GS Alain Carpentier, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Viện Tim nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Viện Tim. 2003
 11. Anh hùng lao động, năm 2003, Chủ tịch nước tặng BS Dương Quang Trung, sáng lập Viện Tim, vì những đóng góp trong sự phát triển ngành y tế thành phố, trong đó Viện Tim là một thành tích đặc biệt.
 12. Bằng khen, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Viện Tim nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố. Tháng 6 năm 2005.
 13. Huân chương quốc công của Nước Cộng Hòa Pháp, Tổng thống Pháp tặng BS Dương Quang Trung, sáng lập Viện Tim, vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực hợp tác Y tế Pháp-Việt.
 14. Huân chương Quốc công của Nước Cộng Hòa Pháp, Tổng thống Pháp tặng BS Nguyễn Ngọc Chiếu, Giám đốc Viện Tim, vì những đóng góp quan trọng trong sự phát triển Viện Tim từ ngày thành lập đến nay.
 15. Thầy thuốc ưu tú, Bộ Y tế tặng BS Phan Kim Phương, BS NguyễnThị Quý, BS Hồ Quỳnh Quang Trí, BS Dương Thúy Liên và BS Đỗ Quang Huân. Ngày 27.02.2006.
 16. Bằng khen, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Viện Tim Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005
 17. Chủ tịch nước tặng danh hiện Anh hùng lao động cho Viện Tim TP.HCM ngày 11.12.2006

 

Đóng góp của Viện tim

dong-gop-cua-vt

Sự ra đời của Viện Tim đã mang lại cơ hội mổ tim cho nhiều người nghèo, thể hiện tính nhân văn của ngành y tế Việt Nam.

1. Viện Tim là tập thể đầu tiên trong Ngành và trong cả nước thực hiện được phẫu thuật tim hở:

Đây là một kỹ thuật cao với qui mô lớn 1200 trường hợp mỗi năm, đáp ứng được sự chờ đợi từ lâu của người bệnh mắc bệnh tim cần phải mổ trong cả nước. Viện Tim là tập thể đi đầu trong việc tự đào tạo và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cao trong mổ tim hiện đại cho các bệnh viện bạn ở trong nước và ở cả nước ngoài.

2. Viện Tim thể nghiệm thành công về mặt kinh tế y tế, một mô hình quản lý bệnh viện mới phù hợp với Nghị định 10 của Chính phủ năm 2002 (Nghị định 10/ 2002/NĐ-CV, ngày 16/1/2002).

Lần đầu tiên trong cả nước Ngân sách Nhà nước không phải chi cho hoạt động của bệnh viện mà bệnh viện vẫn cân bằng được thu chi, bảo tồn vốn xây dựng cơ sở và trang thiết bị hiện đại được viện trợ, tồn tại và phát triển với qui mô ngày càng lớn.

3. Cho dù mổ tim cho chi phí cao, những người nghèo cũng được mổ tim với số lượng lớn, thể hiện đúng đắn tính xã hội của Ngành Y tế Việt Nam.

Vì những đóng góp này Viện Tim là một tập thể không những được chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở thành phố và trong cả nước tin tưởng và ca ngợi thể hiện qua số người bệnh và số bác sĩ của các bệnh viện từ khắp tỉnh thành đã đến Viện Tim để điều trị và đào tạo mà Viện Tim còn là một mẫu mực thể hiện sự hợp tác quốc tế rất thành công, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Rất nhiều đoàn của các nước đã tham quan, nghiên cứu và ca ngợi sự hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ cao rất thành công này.

(trích: Kỷ yếu “Viện Tim TP.HCM, 15 năm phát triển (1992 – 2007)”)

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Là bệnh viện chuyên sâu tim mạch, giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu các  bệnh tim mạch.

tam-nhin-gia-tri-cot-loi-1

 Sứ mệnh

 • Điều trị bệnh tim và các dị tật về tim, ưu tiên cho trẻ em.
 • Thực hiện các phẫu thuật tim mạch đặc biệt.
 • Giảng dạy bệnh tim, phẫu thuật tim cho các bác sĩ và hướng dẫn cách chăm sóc bệnh tim cho điều dưỡng.
 • Nghiên cứu, phát triển các kỹ thuật mới về chuyên khoa tim và một số chuyên khoa khác.
 • Phát triển hợp tác quốc tế về y học và chuyên khoa tim với các nước, các bệnh viện, trường đại học trên thế giới theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam.
 • Khám và điều trị bệnh tim và các bệnh nội khoa tổng quát khác cho người nước ngoài.

tam-nhin-1

Giá trị cốt lõi

 • An toànCung cấp một môi trường an toàn cho tất cả bệnh nhân, thân nhân của họ, đội ngũ nhân viên và học viên thực tập.
 • Chuyên nghiệp – Mỗi nhân viên mang hết khả năng của mình để làm tròn nhiệm vụ được giao và hợp tác tốt nhất với mọi đồng nghiệp.
 • Tôn trọng – Luôn tôn trọng phẩm giá, tính riêng tư, nhu cầu và đóng góp của tất cả những người chúng tôi phục vụ và làm việc chung.
 • Hiệu quả – Sử dụng mọi nguồn lực có thể để mang lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân khi họ đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

dsc_9052

Hoàn cảnh ra đời

Đang cập nhật