Category Archives: Giới thiệu

Bộ nhận diện thương hiệu

Viện Tim là một đơn vị sự nghiệp y tế của Sở Y Tế TP.HCM, được thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, số 681/QĐ-UB ngày 30.11.1991.

Giới thiệu

nghien-cuu-khoa-hoc-cropped

Bên cạnh mục tiêu chính là điều trị bệnh nhân, nghiên cứu khoa học là một trong những mục tiêu lớn được lãnh đạo Viện Tim quan tâm, bởi thông qua hoạt động này, cán bộ nhân viên có cơ hội cập nhật kiến thức mới, tiếp cận với các xu hướng điều trị hiện đại qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Nghiên cứu khoa học cũng tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tiếp xúc, giao lưu với giới học thuật nước ngoài. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Tim đã được báo cáo và đăng tải trong những hội nghị khoa học, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.