Category Archives: Báo cáo khoa học

Hình ảnh Hội nghị khoa học 2016.

Hình ảnh Hội nghị khoa học 30/11 và 1-2 /12 năm 2016.

 

Hình ảnh Hội nghị 15-16/10/2016

Hình ảnh Hội nghị của hai ngày 15 -16/10/2016…

Chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp với hs-cTnI

Troponin là phức hợp protein có hình cầu nằm trong các sợi mảnh của sợi cơ tim, tham gia vào quá trình điều hòa sự co cơ tim. Phức hợp troponin gồm ba thành phần là troponin C, troponin I và troponin T, trong đó troponin C gắn kết với canxi và hiện diện ở cả cơ tim lẫn cơ xương, còn troponin I và troponin T là dạng đặc hiệu của cơ tim.