Bộ nhận diện thương hiệu

Viện Tim là một đơn vị sự nghiệp y tế của Sở Y Tế TP.HCM, được thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, số 681/QĐ-UB ngày 30.11.1991.